Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacje w sprawach rodzinnych

W sporach międzyludzkich każdy chce udowodnić swoją rację, kieruje się swoimi interesami i własnym poczuciem sprawiedliwości. A co gdy wzajemne relacje między stronami nie kończą się w momencie rozstrzygnięcia sporu? Czy liczy się tylko, że „wyszło na nasze”? 

Rozwód, separacja, kłótnia pomiędzy małżeństwem, rodzeństwem, rodzicami i dziećmi, wujostwem należą do częstych spraw, które mają swoje zakończenie w sądzie.  Co można uzyskać poprzez mediacje w sprawach rodzinnych?

Mediacja jako sposób na uzyskanie porozumienia bardzo dobrze sprawdza się w sporach rodzinnych, pomaga w rozwiązaniu lub załagodzeniu powstałego konfliktu w rodzinie a to w konsekwencji prowadzi do uzyskania kompromisu i ugody. Mediator to osoba bezstronna, neutralna, której można powierzyć poufne informacje w kwestiach spornych, bo często zdarza się tak, że członkowie rodziny są dla siebie największymi wrogami. Mediator pomaga wówczas w uzyskaniu takiego porozumienia, aby obie strony konfliktu były usatysfakcjonowane.

 

Co jest przedmiotem uzgodnień z mediatorem?

Przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami konfliktu rodzinnego a mediatorem mogą być kwestie związane na przykład z rozwodem: ustalenie dogodnych warunków rozstania, ustalenie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimentów a także wypracowanie planu wychowawczego.  Nie zastąpi to wizyty w sądzie, gdyż ugodą mediacyjną nie da się ustalić rozwodu, winy którejś ze stron, ale dzięki ustaleniom małżonków postępowanie rozwodowe będzie znacznie krótsze. Warto zatem skorzystać z mediacji przed rozwodem.

Mediator pomaga uzyskać także porozumienie w sprawie zmian związanych z wydanym już wyrokiem sądowym w zakresie m.in. sprawowania władzy rodzicielskiej.  Zatem jeżeli minął już jakiś czas od sprawy sądowej, dziecko dorasta, sytuacja wymaga nowych ustaleń, to zamiast iść do sądu, można załatwić sprawę u mediatora.    

Jeśli mamy do czynienia z konfliktem rodzinnym, postępowanie mediacyjne może pomóc osiągnąć porozumienia w sprawach majątkowych, mieszkaniowych, spadkowych a nawet w  konfliktach dotyczących rodzin zastępczych. Mediator poprzez swoją pracę łagodzi napięcie podczas negocjacji, strony konfliktu wówczas posiadają możliwość wyrażenia swoich obaw, oczekiwań powstałych potrzeb i pracują nad znalezieniem rozwiązań dobrych dla obu stron. Nawet jeśli strony porozumieją się tylko co do jednej z kwestii spornych, to w mediacji podpisują częściową ugodę, a kompromis powstały w trakcie mediacji wpływa pozytywnie na toczący się w późniejszym etapie proces sądowy.

Nie można zapominać też, że to strony konfliktu są ekspertami w postępowaniu mediacyjnym. Mediator pozwala im tylko spojrzeć na problem z innej perspektywy, z perspektywy tej drugiej strony. Udział w mediacjach umożliwia zrozumienie konfliktu, zrozumienie siebie nawzajem i dostrzeżenie potrzeb, które powstały w obliczu kryzysu a to wszystko dzięki odpowiedniemu przygotowaniu mediatora i jego znajomości podstaw psychologii i negocjacji.

 

Zalety mediacji w sprawach rodzinnych

Zaletą mediacji w sprawach rodzinnych jest też to, że jej przeprowadzenie pozwala nam uniknąć długotrwałego i  bardzo często bolesnego procesu sądowego.  Możemy zaoszczędzić czas i pieniądze a nawet możemy w ten sposób załagodzić powstały konflikt.   W mediacji każda ze stron może przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia i oczekiwania na przyszłość i to one stanowią podstawę wspólnej decyzji. Mediator potrafi tonować emocje i skierować je na konstruktywne tory;  przejść od rozpamiętywania przeszłości do planowania przyszłości. Strony mogą spokojnie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i wybrać te, które najlepiej służą ich rodzinie, dzieciom, bo każda rodzina jest szczególna.  Wyrok sądowy da nam rozstrzygnięcie sporu, ale nie da nam najważniejszych możliwości,  którą daje mediacja - wpływu na decyzję i ułożenia relacji na przyszłość.  

Spory rodzinne można i warto rozwiązywać bez udziału sądu.