Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

O mediacji

O co chodzi z tą mediacją?
Tradycyjny proces sądowy ma cel – rozstrzygnąć spór. A mediacja? Ma rozwiązać problem, a to spora różnica! Mediacja daje stronom szansę na dialog, zrozumienie, znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Czyli to, na co nie ma ani czasu ani miejsca na sali sądowej.

Chodzi przede wszystkim o efekt na przyszłość, relacje prywatne, zawodowe, możliwość dalszej współpracy handlowej. Dużo lepiej będzie nam realizować plan, który sami stworzyliśmy.  

Dostajemy w tym procesie pomoc bezstronnej osoby, o specjalnych kwalifikacjach i wysokich kompetencjach społecznych, która pomoże w znalezieniu pojednawczego rozwiązania.

Bo proces wcale nie jest łatwy. Mediator musi zadbać, aby strony do nawiązały dialog a unikały konfrontacji, rozpamiętywania, wzajemnych żali i poszukały porozumienia. To on odgrywa     kluczową rolę w rozwiązaniu sporu. Mediator nie rozstrzyga kto ma rację, nie wydaje opinii. Jego zadanie polega na zarządzaniu procesem mediacji, tak, aby strony same znalazły sposób na rozwiązanie konfliktu.

Często przychodząc do mediacji właściwie sami do końca nie wiemy, czego chcemy. Mediator pomaga wówczas w praktycznym zdefiniowaniu kwestii spornych, wychodząc od ustalenia jakie są potrzeby i jakie interesy stron. Ma to na celu wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego, a przede wszystkim świadomego porozumienia.

Proces cechuje kilka ważnych zasad, które zapewnia nam mediator, jak: bezstronność (mediator nie opowiada się po żadnej ze stron), neutralność (jest neutralny wobec rozwiązań proponowanych przez strony), dobrowolność (strony decydują o mediacji i mogą w każdej chwili od niej odstąpić), akceptowalność mediatora (mediatorem może być tylko taka osoba, na której udział w danej sprawie strony wyrażą zgodę, strony mają prawo zmienić mediatora), poufność (wszystko, o czym strony i mediator rozmawiają pozostaje w tajemnicy).

Definiując zatem mediację, możemy powiedzieć, że jest procesem rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy skłóconym stronom w procesie uzgodnień, za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności.  

Jeśli chodzi o samą formę mediacji, to możemy z niej skorzystać w toku procesu sądowego, czyli po wniesieniu pozwu (w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych) i jest to wtedy mediacja sądowa. Drugą formą jest mediacja pozasądowa. Tu wystarczy zwrócić się do mediatora i poprosić o przeprowadzenie mediacji. Dojdzie do skutku tylko pod warunkiem, że wolę mediowania wykaże także druga strona konfliktu.

Jeśli uda się wypracować ugodę, możemy poprosić mediatora o wysyłanie jej do sądu i….. uwaga– po zatwierdzeniu – działa jak wyrok sądowy.

Mediację możemy wykorzystać przy rozwiązywaniu naszych problemów w sprawach cywilnych (przy podziale majątku, przy spadku), gospodarczych (gdy ktoś zalega nam z płatnościami), rodzinnych (przy ustalaniu planu rodzicielskiego), w problemach z naszym pracodawcą, czy z ubezpieczycielem, który nie wypłacił nam pełnego odszkodowania…  

Masz problem i nie wiesz, czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji? Napisz, a odpowiem:

Kontakt