Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Regulamin

REGULAMIN

CENTRUM MEDIACJI SĄDOWYCH (CMS)

 

1. Mediator ma możliwość umieszczenia swoich danych w Katalogu na stronie CentrumMediacjiSadowych.pl po akceptacji niniejszego Regulamin CMS.

2. Mediator, którego dane będą uwidocznione w Katalogu jest wpisany na listę stałych mediatorów przez Prezesa dowolnego Sądu Okręgowego i prowadzi mediacje pod adresem wskazanym w formularzu, gdzie widnieje oznaczenie biura mediacji w dowolnym miejscu przy lokalu (zewnętrzne lub wewnętrzne tablice informacyjne) po zgłoszeniu do Centrum Mediacji Sądowych mailowo lub poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej CentrumMediacjiSadowych.pl. Przy czym Centrum Mediacji Sądowych zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia danych Mediatora w Katalogu, szczególnie w przypadku braku spełnienia wymogu wpisu na listę stałych mediatorów, braku posiadania stałego oznaczonego miejsca prowadzenia mediacji lub braku akceptacji niniejszego regulaminu.

3. Mediator zobowiązuje się spełniać kryteria wpisane w Kodeksie Etycznym Mediatorów Polskich uchwalonym przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

4. Mediator otrzymuje dostęp do wzorów dokumentów (plan opieki rodzicielskiej, wzory ugód, wzory pism do sądu, wzory pism do stron mediacji).

5. Mediator swobodnie korzysta z wzajemnej nieodpłatnej pomocy merytorycznej innych mediatorów i sam tej pomocy w miarę możliwości udziela, w ramach wymiany doświadczeń i informacji eksperckich.

6. Mediator zachowuje pełne prawo do promowania marki własnej, indywidualnej praktyki zawodowej. Mediator bez zgody Centrum Mediacji Sądowych nie promuje na stronie CentrumMediacjiSądowych.pl ośrodków mediacyjnych, centrów mediacyjnych, stowarzyszeń.

7. Centrum Mediacji Sądowych może usunąć dane mediatora z Katalogu z powodów takich jak na przykład: brak wykonywania działalności mediacyjnej pod wskazanym adresem, skargi od klientów i brak ich wyjaśnienia ze strony mediatora, działanie na szkodę CMS w tym negatywne oddziaływanie na wspólny wizerunek mediatorów CMS, usunięcie z listy o której mowa w pkt 2, nie stosowanie się do niniejszego regulaminu, nie spełnianie kryteriów opisanych w pkt. 3.

8. Za odrębną zgodą i na odrębnych zasadach ustalanych indywidualnie z Centrum Mediacji Sądowych Mediator ma możliwość korzystania z marki Centrum Mediacji Sądowych (CMS), poprzez umieszczenie logo CMS na oznaczeniu swojej firmy przy lokalu (zewnętrzne i wewnętrzne tablice informacyjne), na wizytówkach i ewentualnych innych materiałach reklamowych. Mediator otrzymuje dostęp do opracowanych wzorów materiałów reklamowych CMS (logo, kolorystyka, wzór wizytówki).