Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Jesteś Mediatorem? Dołącz do nas.

Zarejestruj się wypełniając poniższy formularz.

Dane, którymi będziesz mógł zalogować się w systemie i korzystać z materiałów dostępnych tylko dla mediatorów.
Wybierz swoje zdjęcie profilowe
Informacje, dzięki którym zainteresowani skontaktują się z Tobą
Znajdź swoją lokalizację na mapie i przeciągnij tam swój marker. Pamiętaj, aby zrobić to jak najdokładniej.
Czym się dokładnie zajmujesz na rynku Mediatorów?
Wybierz dziedziny, w których się specjalizujesz *
Wybierz co najmniej jeden:
Wymagane zgody
Aby się zarejestrować musisz zaznaczyć wszystkie zgody.
regulamin *

Regulamin

 

REGULAMIN

CENTRUM MEDIACJI SĄDOWYCH (CMS)

 

 1. Mediator ma możliwość umieszczenia swoich danych w Katalogu na stronie CentrumMediacjiSadowych.pl po akceptacji niniejszego Regulamin CMS.
 2. Mediator, którego dane będą uwidocznione w Katalogu jest wpisany na listę stałych mediatorów przez Prezesa dowolnego Sądu Okręgowego i prowadzi mediacje pod adresem wskazanym w formularzu, gdzie widnieje oznaczenie biura mediacji w dowolnym miejscu przy lokalu (zewnętrzne lub wewnętrzne tablice informacyjne) po zgłoszeniu do Centrum Mediacji Sądowych mailowo lub poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej CentrumMediacjiSadowych.pl. Przy czym Centrum Mediacji Sądowych zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia danych Mediatora w Katalogu, szczególnie w przypadku braku spełnienia wymogu wpisu na listę stałych mediatorów, braku posiadania stałego oznaczonego miejsca prowadzenia mediacji lub braku akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Mediator zobowiązuje się spełniać kryteria wpisane w Kodeksie Etycznym Mediatorów Polskich uchwalonym przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
 4. Mediator otrzymuje dostęp do wzorów dokumentów (plan opieki rodzicielskiej, wzory ugód, wzory pism do sądu, wzory pism do stron mediacji).
 5. Mediator swobodnie korzysta z wzajemnej nieodpłatnej pomocy merytorycznej innych mediatorów i sam tej pomocy w miarę możliwości udziela, w ramach wymiany doświadczeń i informacji eksperckich.
 6. Mediator zachowuje pełne prawo do promowania marki własnej, indywidualnej praktyki zawodowej. Mediator bez zgody Centrum Mediacji Sądowych nie promuje na stronie CentrumMediacjiSądowych.pl ośrodków mediacyjnych, centrów mediacyjnych, stowarzyszeń.
 7. Centrum Mediacji Sądowych może usunąć dane mediatora z Katalogu z powodów takich jak na przykład: brak wykonywania działalności mediacyjnej pod wskazanym adresem, skargi od klientów i brak ich wyjaśnienia ze strony mediatora, działanie na szkodę CMS w tym negatywne oddziaływanie na wspólny wizerunek mediatorów CMS, usunięcie z listy o której mowa w pkt 2, nie stosowanie się do niniejszego regulaminu, nie spełnianie kryteriów opisanych w pkt. 3.
 8. Za odrębną zgodą i na odrębnych zasadach ustalanych indywidualnie z Centrum Mediacji Sądowych Mediator ma możliwość korzystania z marki Centrum Mediacji Sądowych (CMS), poprzez umieszczenie logo CMS na oznaczeniu swojej firmy przy lokalu (zewnętrzne i wewnętrzne tablice informacyjne), na wizytówkach i ewentualnych innych materiałach reklamowych. Mediator otrzymuje dostęp do opracowanych wzorów materiałów reklamowych CMS (logo, kolorystyka, wzór wizytówki).

 

polityka prywatności*

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 9.08.2022

Niniejsza Polityka prywatności Centrum Mediacji Sądowych („Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób Centrum Mediacji Sądowych należące do Aleksandra Dziewior z siedzibą: 40-086 Katowice ul. Sokolska 14/6  („CMS”, „my ”, „nasz”, „ nam”), gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na Państwa temat. CMS jest operatorem witryny i dostawcą różnych usług z nią związanych. Dostarczamy platformę (w tym również niniejszą witrynę), na której oddajemy do dyspozycji użytkowników zainteresowanych usługą mediacji możliwość kontaktu z mediatorem zarejestrowanym na naszej platformie i umożliwiamy skorzystanie z usługi mediacji. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które gromadzimy poprzez witryny internetowe, wiadomości lub serwisy elektroniczne, strony społecznościowe lub pojedyncze witryny internetowe, witryny partnerów, mediatorów i klientów, miast lub innych obszarów, które zawierają link do niniejszej Polityki prywatności lub na których jest o nich mowa.  

Będziemy regularnie aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu lepszego objaśnienia naszych procedur oraz w celu odzwierciedlenia nowych lub zmienionych procedur ochrony prywatności, w związku z włączeniem do oferty nowych usług, funkcji lub cech Strony. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy o tym Państwa zawiadomieniem zamieszczonym na Stronie. Mogą Państwo sprawdzić, kiedy została przyjęta aktualna wersja Polityki prywatności po „Dacie wejścia w życie” zamieszonej powyżej.

 1. Sytuacje w jakich gromadzimy dane

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Strony, gromadzimy następujące Państwa dane:

 • Imię, Nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres i hasło do swojego konta CMS, o ile dokonają Państwo rejestracji jako mediatorzy;
 • Imię, adres poczty elektronicznej, jeżeli kontaktują się Państwo z nami jako klienci usługi mediacji;
 • lokalizacja, ustawienia wyszukiwania stron (np. przy użyciu plików cookies) i potrzebne nam do przygotowania spersonalizowanych informacji na Stronie;
 • inne informacje aktywnie wysłane przez Państwa (np. pocztą elektroniczną).

Do kontaktu między nami dochodzi np. w chwili:

 • rejestracji, dokonania subskrypcji;
 • otwarcia lub udzielenia odpowiedzi na e-mail;
 • przekazania przez Państwa informacji potrzebnej dla realizacji zamówionej przez Państwa usługi;
 • połączenia lub zamieszczenia linku do Strony za pomocą narzędzi portali społecznościowych; oraz zamieszczenia informacji w zapytaniu na Stronie w sekcji Napisz do nas.
 1. Wybory jakich Państwo dokonują
 • Jako mediatorzy zarejestrowani na stronie CMS mogą Państwo decydować, jakie rodzaje danych osobowych nam przekazują; przy czym jesteśmy zdania, że im więcej powiedzą nam Państwo o swoich usługach mediacji, tym ciekawsza i bardziej dopasowana do Państwa będzie Strona wraz z ofertą usług.
 • Jako klienci zainteresowani usługą mediacji mogą Państwo decydować, jakie rodzaje danych osobowych nam przekazują minimum imię i adres e-mail; przy czym jesteśmy zdania, że jeżeli przekażą nam Państwo nr telefonu i podstawowe dane o rodzaju sprawy do mediacji, tym bardziej dopasowana do Państwa będzie usługa.
 • Mogą Państwo zdecydować, jak Państwa przeglądarka reaguje na pliki cookies. Mogą Państwo również zarządzać sposobami udostępniania nam informacji przez Państwa urządzenie mobilne lub mobilną przeglądarkę, a także sposobem reagowania tej mobilnej przeglądarki na pliki cookies.
 • Takie same możliwości są dostępne, gdy dzielą się Państwo z nami niektórymi danymi osobowymi, łącząc się z nami poprzez platformy lub aplikacje społecznościowe.

 

 1. W jaki sposób CMS korzysta z informacji

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia, konserwacji i ulepszania Strony
 • umożliwienia najkorzystniejszego i najłatwiejszego kontaktu klienta zainteresowanego usługą mediacji z mediatorem
 • ustalenia, czy mogą być Państwo zainteresowani danymi rodzajami usług oraz oceny skuteczności działań marketingowych;
 • udzielania odpowiedzi i rozpatrywania Państwa wniosków;
 • ustalenia i analizowania indywidualnych i grupowych profili i zachowań klientów;
 • komunikowania się i przekazywania dodatkowych mogących Państwa zainteresować informacji o nas;
 • wysyłania do Państwa powiadomień natury technicznej, aktualizacji, alarmów bezpieczeństwa, wiadomości serwisowych i od administratora, wiadomości marketingowych;
 • zarządzania naszymi działaniami takimi jak administrowanie Stroną, realizacja zamówień, analityka, zapobieganie nadużyciom handlowym, wykonywanie obowiązków informacyjnych oraz zapewnienie zgodności z prawem;
 • wywiązywania się z naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów;
 • rozszerzania informacji na Państwa temat, dzięki czemu będziemy lepiej Państwa rozumieć, określać Państwa zainteresowania i przedstawiać Państwu usługi, które bardziej Państwa interesują i Państwu odpowiadają.
 1. Kiedy i dlaczego CMS ujawnia informacje

Nie zajmujemy się sprzedażą czy też użyczaniem danych osobowych. Nie będziemy nikomu udostępniać Państwa danych osobowych chyba, że wyrażą Państwo na to zgodę lub jeżeli będzie to wymagane lub dozwolone prawem tzn.;

 • Mediatorom na potrzeby realizacji usługi mediacji;
 • w celu dostosowania się do nakazów i wymogów organów rządowych;
 • w celu zwalczania nadużyć gospodarczych i działalności przestępczej oraz w celu ochrony naszych praw, partnerów biznesowych i użytkowników; lub w ramach postępowania dotyczącego CMS;
 • w odpowiedzi na wezwanie lub w ramach innego, podobnego procesu, w tym w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów.

Zachęcamy naszych mediatorów, aby przyjęli politykę w sprawie ochrony prywatności i opublikowali ją na swoich stronach. Jednakże, pomimo że przekazujemy dane osobowe naszym mediatorom wyłącznie w wyżej wymienionych przypadkach, mediatorzy przetwarzają i wykorzystują dane uzyskane poprzez CMS zgodnie z własną polityką i procedurami ochrony prywatności, które nie podlegają naszej kontroli.

 1. Jak zbieramy informacje

Dane osobowe przekazują nam Państwo przy okazji rejestracji, subskrypcji, przy okazji innego aktywnego kontaktu lub komunikowania się z nami. Na przykład dane osobowe przekazują nam Państwo, gdy kontaktują się z nami w celu uzyskania kontaktu z mediatorem lub uzyskania innej pomocy przy użyciu narzędzi do samodzielnej pomocy, to jest wysyłając e-maila, wiadomość tekstową.

Ponadto dane osobowe przekazują nam Państwo wchodząc w interakcje ze Stroną przy pomocy plików cookies.

Otrzymujemy również dane osobowe oraz inne informacje zebrane przez internet i w inny sposób od naszych mediatorów, którzy mogą przekazywać nam informacje na temat realizacji usługi mediacji. Wykorzystywać będziemy takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą Polityką prywatności.

 1. Ochrona danych osobowych

Wdrożyliśmy program ochrony informacji, obejmujący środki kontroli administracyjnej, technicznej i fizycznej, obejmujące nowoczesną technologię szyfrowania danych, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów.

 1. Państwa prawa dotyczące danych osobowych; Kontakt

Mają Państwo możliwość dostępu, aktualizacji, korekty oraz usuwania Państwa danych osobowych zawartych w profilu mediatora oraz klienta usługi mediacyjnej poprzez zalogowanie się na swoje konto lub wysłanie nam wiadomości e-mail na adres: sektetariat@centrummediacjisadowych.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają Państwo prawo: zażądać dostępu do wszelkich Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz ich aktualizacji, korekty, usunięcia czy zablokowania; zażądać, abyśmy nie przekazywali dalej państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu; oraz zgłosić sprzeciw wobec stworzenia przez nas profili użytkownika na Państwa temat. W przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag co do naszych procedur ochrony prywatności czy niniejszej Polityki prywatności lub jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw wymienionych powyżej czy innych praw, jakie Państwu mogą przysługiwać w związku z Państwa danymi osobowymi, jeżeli chcą Państwo zamknąć swoje konto użytkownika w CMS lub jeżeli mają Państwo inne pytania czy wnioski, prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@centrummediacjisadowych.pl.  

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe dopóki Państwa konto użytkownika pozostanie aktywne lub w przypadku, gdy będą one niezbędne w celu świadczenia Państwu usługi oraz w celu zachowania rekordów dotyczących Państwa transakcji dla celów sprawozdawczych. Zachowamy również państwa dane osobowe w celu zgodności z przepisami prawa, w celu rozstrzygania sporów oraz realizacji naszych umów.

 1. Procedury ochrony prywatności osób trzecich

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania (w tym ujawniania) informacji zebranych przez nas podczas Państwa kontaktów ze Stroną. Inne witryny internetowe, do których linki opublikowano na Stronie, mogą mieć własne polityki prywatności dotyczące procedur gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych. Nasi mediatorzy mogą mieć również własne polityki prywatności. Zachęcamy Państwa do zaznajomienia się z politykami prywatności takich osób trzecich przed dostarczeniem im informacji lub skorzystaniem z oferty.