Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Jak dzięki mediacji otrzymać zwrot opłaty sądowej

Jak dzięki mediacji otrzymać zwrot opłaty sądowej

Dla przypomnienia mediacja prowadzona jest według ścisłych reguł prawnych, wszystko odbywa się poza salą sądową. Proces mediacji pomiędzy stronami konfliktu trwa zazwyczaj około 30 dni. Mediatora wybiera sędzia lub można go wybrać samodzielnie przed rozpoczęciem sprawy sądowej. W tym artykule chcemy przybliżyć Wam temat związany z możliwością uzyskania zwrotu poniesionych opłat sądowych.

Jak zostało wspomniane w poprzednim artykule koszty mediacji uzależnione są od rodzaju prowadzonej sprawy. Kwoty te wahają się w granicach od 150 złotych do nawet kilku tysięcy złotych (za mediacje gospodarcze).  Mediacja jest pomocna w uzyskaniu porozumienia między stronami konfliktu jak również wpływa na obniżenie kosztów sądowych. Istnieje w polskim ustawodawstwie zachęta finansowa dla osób, które chcą w sposób ugodowy zakończyć powstały między nimi spór. Można uzyskać całkowity zwrot kosztów sądowych lub obniżyć stawki opłat sądowych a wszystko to związane jest z tym, czy strony sporu dojdą do ugody i kiedy złożą w sądzie zgodny wniosek w rozpatrywanej sprawie.

Jak zatem uzyskać zwrot opłaty sądowej? Jeśli między stronami sporu dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem sprawy sądowej, strona otrzyma zwrot 100% poniesionej opłaty sądowej, którą musiała uiścić wnosząc sprawę do sądu. Gdy do zawarcia ugody dojdzie przed wyznaczonym mediatorem, ale w późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy) strona może otrzymać  zwrot 75% opłaty sądowej. Aby  uzyskać zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu, należy złożyć pisemny wniosek do sądu i należy powołać się w nim na art. 79 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Pamiętaj, aby nie mylić  ze sobą kosztów sądowych i kosztów mediacji. Są to dwa odrębne koszty. Składając wniosek do sądu jesteś zobowiązany do poniesienia odpowiedniej opłaty sądowej (o której zwrot możesz się starać jak wyżej), a także jeśli sytuacja tego wymaga musisz ponieść koszty wyznaczonych mediacji przez sąd, lub koszty mediatora, którego sam wybrałeś przed złożeniem sprawy sądowej. 

Strony sporu mogą także wnioskować o zwolnienie z kosztów mediacji, jest to możliwe w przypadku gdy sąd wydał skierowanie do postępowania mediacyjnego. Nie należy zapominać także o tym, że sąd może również nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów mediacji powstałych na wskutek nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji. Ostateczne koszty powstałej sprawy sądowej uzależnione są od przebiegu całego procesu.