Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mediacje w konfliktach międzypokoleniowych

Mediacje w konfliktach międzypokoleniowych

W życiu codziennym jak i zawodowym z różnych powodów bardzo często dochodzi do konfliktów międzyludzkich, których chyba nikt z nas nie lubi. Ciężko jest jednak całkowicie wyeliminować je z naszego życia.

Główne powody występowania konfliktów w rodzinie.

Nawet w rodzinach, w których relacje są bardzo bliskie i silne, w których panuje miłość potrafi dojść do konfliktów. Istnieje kilka głównych powodów występowania konfliktów w rodzinie:

  • Niewłaściwa komunikacja, która powoduje brak zrozumienia zwłaszcza pomiędzy pokoleniami.
  • Podejrzewanie drugiej strony o złe intencje bądź też złe motywy działania.
  • Konflikty wszczynane przez osoby skłonne do kłótni nawet z błahych powodów.
  • Postrzeganie własnych poglądów i opinii za jedynie słuszne, a tym samym uważanie poglądów innych osób za pozbawione sensu.

Najczęściej konflikty w rodzinach występują pomiędzy małżonkami oraz pokoleniami.

Konflikty międzypokoleniowe dotyczą rodziców, teściów, dzieci, dziadków czy też pradziadków i pojawiają się najczęściej w sytuacji wspólnego zamieszkania osób z różnych generacji, sprawowania opieki, spraw majątkowych oraz spadkowych.

Większość konfliktów międzypokoleniowych da się rozwiązać dzięki spokojnej rozmowie, podczas której strony konfliktu wspólnie wypracowują kompromis i ustalają zasady dalszego postępowania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których sama rozmowa nie wystarcza, dochodzi do eskalacji emocji i niechęci do dalszej komunikacji w celu rozwiązania konfliktu. W takich sytuacjach strony bardzo często decydują się na wejście na drogę sądową, co wiąże się z długotrwałymi i kosztownymi procesami oraz towarzyszącym temu stresem. W postępowaniu sadowym występuje przegrany i wygrany, co powoduje, że zawsze jedna ze stron będzie niezadowolona, a tym samym konflikt nie zostaje zażegnany i mogą pojawić się  kolejne nieporozumienia i spory.

Mediacje  w celu rozwiązania konfliktów międzypokoleniowych.

Aby rozwiązać spór i uniknąć zaostrzenia konfliktu warto przystąpić do mediacji zamiast kierować sprawę do sądu. Mediacja jest z roku na rok co raz częściej stosowaną metodą rozwiązania konfliktów. Dzięki przystąpieniu skonfliktowanych pokoleń do mediacji zwiększa się szansa na wypracowanie przez strony konsensusu, z którego każda ze stron będzie zadowolona, gdyż nikt nie narzuca im rozwiązania lecz same decydują o zasadach zakończenia sporu.

Warto dodać, że stosowanie mediacji przy rozwiązywaniu sporu międzypokoleniowego sprzyja utrzymaniu dobrych relacji na linii rodzice-dzieci, dziadkowie-wnuki itp. Ponadto polubowne zakończenie sporu miedzy pokoleniami chroni dziecko przed uwikłaniem go w konflikty dorosłych.

Charakterystyka mediacji.

  • Krótki czas trwania procesu mediacyjnego – dzięki mediacji skraca się czas zakończenia sporu, bez konieczności uczestnictwa w procesie sądowym.
  • Niskie koszty – koszty postępowania mediacyjnego są dużo niższe niż w przypadku spraw kierowanych do sądu.
  • Brak formalizmu – mediacje odbywają się poza Sądem, towarzyszy im szacunek i charakteryzuje całkowita poufność.
  • Obustronna satysfakcja – w mediacji nie ma wygranych ani przegranych, co pozytywnie wypływa na jego uczestników. To strony konfliktu decydują o zawarciu porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.
  • Możliwość wystąpienia na drogę sądową – w sytuacji, gdy w czasie postępowania mediacyjnego nie uda się stronom dojść do porozumienia nadal istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu w celu rozstrzygnięcia sporu.