Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mediacje rówieśnicze sposobem na rozwiązanie konfliktów w szkole

Mediacje rówieśnicze sposobem na rozwiązanie konfliktów w szkole

Agresja i przemoc w szkole

W ostatnich latach można było zaobserwować wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Należy wyróżnić tu kilka form agresywnych  zachowań  i przemocy w  szkole:

  1. Fizyczne – kopanie, bicie, opluwanie, niszczenie cudzej własności, wymuszanie pieniędzy.
  2. Słowne – ośmieszanie, wyśmiewanie, obrażanie, grożenie, przezywanie, wyzywanie.
  3. Niewerbalne – grożenie pięścią, pokazywanie wulgarnych gestów.

Tego typu zachowania mogą być stosowane bezpośrednio, gdy jeden z uczniów bije czy też poniża innego ucznia, bądź też pośrednio, poprzez przenoszenie plotek czy nakłanianie innych do przemocy. Nie wolno także zapominać o cyber przemocy, która z roku na rok jest co raz częściej stosowana.

 

Mediacja w szkołach

Bardzo ważne jest, aby rozwiązywać konflikty oraz sytuacje sporne wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Wszelkie przejawy agresji i przemocy w szkole, które zostają zgłoszone do sądu rodzinnego, zostają odnotowane w dokumentacji. Warto więc tego uniknąć stosując inne metody, nie angażujące do tego sądów. W tym celu co raz częściej i chętniej stosuje się mediacje, które  są jedną z metod rozwiązywania konfliktów w szkołach.

Uczestnikami mediacji rówieśniczych są: opiekun mediacji, para mediatorów oraz strony konfliktu, a mediatorem w szkole może być zarówno nauczyciel, pedagog, psycholog czy też wcześniej przygotowani do tego inni uczniowie.

 

Przebieg mediacji rówieśniczych

Wniosek o mediacje rówieśnicze może być złożony przez jedną ze stron sporu bądź też przez nauczyciela lub dyrektora szkoły. Po przekazaniu wniosku opiekunowi mediacji wyznacza on parę mediatorów oraz termin mediacji. Mediacje rówieśnicze jak i każde inne mediacje cechuje zasada dobrowolności, poufności, bezstronności oraz neutralności. Mediacje rówieśnicze wyróżniają się brakiem stosowania kar. W trakcie mediacjo zarówno rodzice jak i nauczyciele deklarują, że nie będą stosować żadnych kar wobec uczniów biorących udział w mediacji.
W porównaniu do mediacji, w których uczestnikami są osoby dorosłe, w mediacjach rówieśniczych uproszczony został proces mediacji i podzielić można go na 3 części: przygotowanie, proces i podsumowanie.

Para mediatorów uczestnicząca w procesie mediacji rówieśniczych działa zgodnie z ustalonym schematem:

  1. Poinformowanie stron o stosowaniu zasady neutralności.
  2. Określenie podstawowych zasad przebiegu mediacji.
  3. Poznanie punktu widzenia każdej ze stron.
  4. Próba znalezienia możliwych rozwiązań sporu.
  5. Wytrwałości i otwartość na pomoc dorosłych.

Po zakończeniu mediacji rówieśniczych, zawarta ugoda zostaje podpisana zarówno przez strony jak i mediatorów. W sytuacji, gdy postanowienia zawarte w ugodzie nie zostaną dotrzymane, sprawa ponownie trafia do mediacji lub roztaje rozstrzygnięta przez nauczycieli lub dyrektora szkoły.

 

Zakończenie

Mediacje rówieśnicze niosą ze sobą wiele korzyści. Dzięki mediacjom  kształtuje się system wartości oraz prawidłowe postawy moralne. Dzięki mediacjom przeprowadzanym w środowisku szkolnym, uczniowie potrafią radzić sobie z trudnymi konfliktowymi sytuacjami, zapobiegać im a także rozwiązywać problemy.