Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ile kosztuje mediacja?

Ile kosztuje mediacja?

Mediator jak już wiecie to osoba zawodowo zajmująca się udzielaniem pomocy stronom konfliktu. To bezstronny uczestnik, który posiada niezbędne umiejętności do zakończenia sporu, w taki sposób, aby każda ze stron nieporozumienia była usatysfakcjonowana.  Jak zatem kształtują się koszty mediacji?

Jak każda inna osoba wykonująca pracę także mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z mediacją. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy mediator wyraził zgodę na prowadzenie  usług  bez wynagrodzenia. 

Koszty związane z przeprowadzeniem mediacji uzależnione są od tego czy zostaliśmy skierowani na mediację przez sąd czy wybraliśmy mediatora samodzielnie. W przypadku skierowania przez sąd w postępowaniu cywilnym  koszt mediacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku i wynosi:

  • W sprawach o prawa majątkowe 1% wartości przedmiotu sporu, ale nie może ta kwota być niższa niż 150 zł i wyższa niż 2 000 zł .
  • W sprawach o prawa majątkowe, których wartości nie da się ustalić i w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze spotkanie i 100 zł za następne spotkania, suma wynagrodzenia za całą mediację nie może być wyższa niż 450 zł.

Warto również podkreślić, że jeśli sąd upoważni mediatora do zapoznania się z aktami danej sprawy to jego wynagrodzenie zostaje podwyższone o dodatkowe 10%. Strony sporu mają także obowiązek pokrycia wydatków związanych z przejazdami, przesyłkami a nawet wynajmem pomieszczenia, w którym przeprowadzane będą  mediacje ( nie więcej niż 70 zł za jedno posiedzenie).

W sytuacji kiedy wybieramy się do mediatora sami, koszt mediacji reguluje rynek, tutaj istotny jest rodzaj sprawy i stopień skomplikowania sprawy. Podstawowa sesja mediacyjna kształtuje się na poziomie od 100-250 zł natomiast mediacje gospodarcze mogą kosztować nawet do kilku tysięcy złotych za sesję.   

Pamiętaj: jeśli Twój mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług do powyższych kosztów należy doliczyć podatek VAT (23%).