Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Upadłość konsumencka współmałżonka a majątek wspólny

Upadłość konsumencka współmałżonka a majątek wspólny

Upadłość konsumencka – co to jest?

Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, osoba zadłużona ma szansę na oddłużenie, jeśli nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań. Jednym z warunków jej ogłoszenia jest niewypłacalność, czyli brak możliwości regulowania zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Co dzieje się z majątkiem wspólnym?

Jeśli jeden z małżonków jest w sytuacji, w której konieczne jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Najczęściej dotyczą one majątku wspólnego, który małżonkowie gromadzili razem, nierzadko przez wiele lat. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonka, między partnerami powstaje rozdzielność majątkowa. Natomiast majątek wspólny, przechodzi do masy upadłości. Oznacza to, że majątek wspólny zostanie przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty, które służą małżonkowi upadłego do działalności zawodowej albo gospodarczej.

Jeśli chcesz ogłoszenia upadłości konsumenckiej, musisz zacząć od złożenia stosowanego wniosku do sądu. Konieczne będzie również wniesienie stosownej opłaty. Wniosek możesz przygotować samodzielnie, możesz również skorzystać z pomocy profesjonalisty w kancelarii prawnej. We wniosku muszą znaleźć się informacje, takie jak:

  1. Wykaz majątku – w tym miejscu należy wypisać wszystkie ruchomości i nieruchomości, a także dokonać szacunkowej wyceny.
  2. Informacja na temat środków pieniężnych – należy podać informacje o ilości pieniędzy w gotówce, tej posiadanej na kontach czy lokatach.
  3. Lista wierzycieli i szczegółowe informacje o zaciągniętych zobowiązaniach.
  4. Należy również udowodnić, iż ma się długi i jest się niewypłacalnym. Tutaj możesz dołączyć na przykład dokumenty poświadczające brak zarobków.

Podczas rozprawy dowiesz się, czy długi mogą zostać umorzone. Nie zawsze istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku spłaty wszystkich zobowiązań. Sąd może zadecydować o ich częściowym umorzeniu. W przypadku konieczności spłaty części zadłużenia, sąd ustali plan spłat albo zadecyduje o sprzedaży mienia konsumenta. W takiej sytuacji należy, w zależności od ustaleń, oddać samochód, mieszkanie albo inne przedmioty, których wartość pozwala na spłatę zobowiązań.

 

Konsekwencje

Wiele osób myśli, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej to najlepszy sposób na to, aby uwolnić się od spłaty zobowiązań. Pamiętaj jednak, że upadłość konsumencka to także konsekwencje:

  1. Ryzyko utraty mieszkania – jeśli zostanie zlicytowane, będziesz musiał je opuścić. Do dyspozycji otrzymasz środki, których wysokość odpowiada kosztom najmu od 12 do 24 miesięcy.
  2. Utracisz możliwość swobodnego zarządzana majątkiem – majątek, który zostanie włączony do masy upadłościowej, nie będzie już do twojej dyspozycji.