Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przemoc i uzależnienia w rodzinie a mediacje

Przemoc i uzależnienia w rodzinie a mediacje

Wiele rodzin jest dysfunkcyjnych, ale i patologicznych. Wbrew pozorom nie oznacza to wcale, że nie łączą ich silne więzi. Nawet jeżeli któryś z członków rodziny jest osobą uzależnioną czy stosującą przemoc, to nadal okazuje się, że relacje, które łączą dane osoby dają jeszcze możliwość wypracowania właściwych kompromisów. Bardzo przydatne mogą być tutaj mediacje. Jednak, aby do nich doszło wszystkie osoby, których mają dotyczyć mediacje muszą wyrazić pełną gotowość do współpracy.

 

Dlaczego tak ważna jest gotowość do pracy nad sobą?

Mediacje mogą doprowadzić do porozumienia, nawiązania właściwych relacji i usunięcia dysfunkcji. Jednak należy zdawać sobie sprawę, że wymagają one szczerości i pełnej gotowości do odbycia ich. Oznacza to więc, że każdy z członków rodziny, który ma w nich brać udział, musi wyrazić zgodę i chęć. Absolutnie nie może być do tego przymuszany. W innym przypadku może dojść do eskalacji problemu i negatywnych konsekwencji, np. dla osoby współuzależnionej. Dzieje się to np. w sytuacji gdy osoba stosująca przemoc nie jest chętna do rozmów mediacyjnych i przymuszona przez pozostałych członków rodziny będzie jeszcze bardziej agresywna i skłonna do przemocy. Naciski nie odniosą zamierzonego efektu, gdyż  mediator nie przeprowadzi posiedzenia jeśli którykolwiek z uczestników nie potwierdzi swojej zgody w sposób nie budzący wątpliwości. Mediacja po prostu się nie odbędzie. Każda sytuacja musi być więc dokładnie przeanalizowana, a problem rozpatrywany indywidualnie. To samo dotyczy osób uzależnionych, gdyż tylko te, które są w stanie walczyć z uzależnieniem mogą przestrzegać ustalonych w mediacjach reguł.

 

Przemoc i uzależnienia w rodzinie a mediacje - o czym jeszcze należy pamiętać?

Celem mediacji jest rozwiązanie określonych problemów, wypracowanie konkretnych rozwiązań, wzorców postępowania korzystnych dla każdego z uczestników. Zadaniem mediatora jest prowadzenie mediacji w taki sposób, aby każdy z członków rodziny mógł przedstawić swoje potrzeby, a także oczekiwania.


Nawet długotrwała przemoc w rodzinie czy wieloletnie uzależnienia nie są przeciwwskazaniem do uczestnictwa w mediacji, jednak aby była ona efektywna należy podjąć wysiłek pracy nad sobą. Dla osób uzależnionych oznacza to zgodę na terapię lub leczenie. Sama mediacja nie da pożądanego rezultatu. Trzeba sobie zdawać sprawę, że mediacja będzie wstępem do zmian, do zapoczątkowania procesu, przejścia z biernego obserwowania do działania.