Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czy pracownik może otrzymać rekompensatę za zwolnienie?

Czy pracownik może otrzymać rekompensatę za zwolnienie?

Zostałeś niesłusznie zwolniony z pracy? Możesz ubiegać się o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy lub o uzyskanie rekompensaty za zwolnienie.

Jeżeli Twoja umowa była zawarta na czas nieokreślony, wypowiedzenie może być uznane za wadliwe lub bezskuteczne.

 1. Wadliwe gdy skończył się już okres wypowiedzenia i nastąpił skutek prawny w postaci rozwiązania umowy. Wadliwość jest wówczas, gdy wypowiedzenie jest:
  • niezasadne jeżeli pracodawca podał w wypowiedzeniu przyczynę, która nie stanowi dostatecznego powodu rozwiązania umowy, np. jest zbyt błaha, niekonkretna lub fałszywa
  • lub niezgodne z prawem jeżeli pracodawca naruszył przepisy o wypowiedzeniu np.:
   • nie zawiadomił zakładowej organizacji związkowej
   • nie podał przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie
   • naruszył inne przepisy prawa np. dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
   • naruszył przepisy o szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem,

Przysługuje Ci:

 • żądanie przywrócenia do pracy (reaktywowanie zakończonego już stosunku pracy).
 • albo uzyskanie stosownej rekompensaty pieniężnej (odszkodowanie).

 1. Bezskuteczne jeżeli jest niezasadne lub niezgodne z prawem, z założeniem, że: odnosi się tylko do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i może być ustalone przed końcem okresu wypowiedzenia umowy. Jeżeli wypowiedzenie będzie bezskuteczne, tzn nie wywoła żadnych skutków prawnych, stosunek pracy zachowuje swoją ciągłość, a wypowiedzenie zostaje potraktowane jak niebyłe.

Jeżeli Twoja umowa była zawarta na czas określony (terminowa):

 • nie przysługuje Ci roszczenie o przywrócenie do pracy, (wyjątek: pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego albo korzystający z takiego urlopu)
 • możesz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w wysokości do kwoty wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, max za trzy miesiące