Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rozwód a separacja – różnice

Rozwód a separacja – różnice

Jak w każdym małżeństwie pojawiają się czasem gorsze dni. Jednak poważny problem pojawia się w sytuacji, gdy kryzys jest długotrwały. Małżonkowie nie rozmawiają ze sobą, mijają się, odczuwają negatywne emocje względem siebie i czują, że chcą zakończyć wspólne życie. W tej sytuacji pojawia się najczęściej pytanie czy lepszy będzie rozwód czy separacja?

 Pojęcie separacji i rozwodu

Rozpad związku jest zawsze trudną sytuacją dla obojga partnerów. Aby podjąć słuszną decyzję czy lepiej się rozwieść czy może najpierw wybrać separację, należy poznać definicję i istotę obu instytucji oraz poznać różnice miedzy nimi.

Separacja została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w dziale V. Można ją podzielić na:

  • separację faktyczną – gdy małżonkowie nie mieszkają ze sobą, ale są nadal małżeństwem, zachowują wszystkie prawa wynikające z zawarcia małżeństwa w tym prawo do dziedziczenia po sobie.
  • separację sądową – orzekana jest przez sąd, gdy jeden lub oboje małżonków złożyli wniosek w tej sprawie. W przeciwieństwie do separacji faktycznej pociąga za sobą skutki prawne, w tym, zgodnie z kodeksem cywilnym odbiera prawo powołania do dziedziczenia z mocy ustawy.

W obu przypadkach separacja oznacza to samo - rozpad pożycia małżeńskiego.

Aby sąd mógł orzec separację musi wystąpić przesłanka zupełnego rozkładu pożycia między partnerami. Oznacza to, iż miedzy małżonkami nastąpił rozpad więzi duchowej, gospodarczej oraz fizycznej. Warto dodać, że separacja nie powoduje prawnego ustania małżeństwa, dlatego małżonkowie nie mogą wstąpić w nowy związek małżeński.

Nadmienię także, że separację można odwołać, zgodnie z art. 616 KRO. Oznacza to, że na zgodny wniosek małżonków sąd może wydać orzeczenie o zniesieniu separacji, ustają także jej skutki.

Natomiast rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednego lub obojga partnerów. Rozwód w przeciwieństwie do separacji kończy małżeństwo. Warunkiem uzyskania rozwodu jest wykazanie, iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego – muszą zostać spełnione obie przesłanki.

Po rozwodzie ustaje również prawo do dziedziczenia po sobie, dodatkowo ex małżonkowie mogą wyjść za mąż/ożenić się ponownie.

 Kiedy nie można orzec separacji?

Zgodnie z art. 611 KRO istnieją dwie sytuacje, w których sąd ma prawo odmówić orzeczenia separacji. Oto one:

  • gdy małżeństwo posiada małoletnie dzieci i miałoby ucierpieć ich dobro,
  • gdy wydanie orzeczenia mogłoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 Różnice pomiędzy rozwodem a separacją

ROZWÓD

SEPARACJA

Powoduje ustanie małżeństwa.

Nie powoduje ustania małżeństwa.

Znosi wspólność małżeńską.

Możliwe jest zniesienie wspólności majątkowej w drodze osobnego postepowania.

Przesłanka trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Przesłanka zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Zniesienie możliwości dziedziczenia.

Możliwość dziedziczenia po sobie.

Możliwość zawarcia nowego małżeństwa.

Brak możliwości wejścia w nowy związek małżeński.

Brak możliwości wyłączenia orzekania o winie rozkładu pożycia.

Możliwość wyłączenia orzekania o winie rozkładu pożycia.

Możliwość zmiany nazwiska.

Brak możliwości zmiany nazwiska.

Brak obowiązku wzajemnej pomocy.

Obowiązek wzajemnej pomocy.

Rozwód jest nieodwracalny.

Możliwość zniesienia separacji.

 

Na koniec dodam, że w razie podjęcia decyzji o rozwodzie lub separacji warto choćby część spraw omówić, ustalić i spisać w obecności mediatora w formie ugody oraz złożyć do sądu, który zawsze bierze pod uwagę ustalenia stron. Można się porozumieć w kwestii np. wysokości alimentów, kontaktów z dziećmi, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej czy podziału majątku. Nie trzeba będzie powoływać przed sąd świadków czy przedstawiać faktur dokumentujących ponoszone wydatki na dzieci. Złożenie ugody ograniczy ilość rozpraw w postępowaniu sądowym, oszczędzi Wasz czas i nerwy.