Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zrzeczenie się dziedziczenia – na czym polega?

Zrzeczenie się dziedziczenia – na czym polega?

Rodzicom nie powodzi się w biznesie i już wiesz, że spadek po rodzicach to tylko kłopoty i długi? Na szczęście polskie prawo spadkowe przewidziało możliwość zrzeczenia się dziedziczenia. Jeśli więc chcesz uniknąć problemów możesz u notariusza podpisać umowę, w której jako spadkobierca zrzekasz się prawa do dziedziczenia, tym samym również prawa do zachowku. Nie załatwisz tego sam, gdyż jest to umowa, a więc wymaga zgody obu stron.

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku - różnice

Na samym początku należy wyjaśnić kwestię odrzucenia spadku i zrzeczenia dziedziczenia, gdyż pojęcia te nie są tożsame. Jedyną cechą wspólną obu instytucji jest nieprzyjęcie spadku po spadkodawcy.

Sprawy dotyczące spadków – zarówno odrzucenie spadku, jak i zrzeczenie się dziedziczenia, zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym. Osoba, której przysługuje spadek po osobie bliskiej może go odrzucić – dopiero po śmierci spadkodawcy. Ważne, aby spadkobiorca złożył odpowiednie oświadczenie woli przed sądem lub notariuszem w terminie 6 miesięcy (od dnia, kiedy dowiedział się o przysługującym spadku). Jeżeli chcemy odrzucić spadek również w imieniu naszego dziecka musimy wcześniej prosić sąd rodzinny o zgodę na dokonanie tej czynności, gdyż przekracza ona zakres tzw. zwykłego zarządu dotyczącego majątku małoletniego. Na odrzucenie spadku w imieniu dziecka mamy 6 miesięcy od chwili złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku we własnym imieniu. Terminu tego trzeba bezwzględnie pilnować bowiem jego przekroczenie poskutkuje uznaniem spadku za przyjęty.

Natomiast zrzeczenie się dziedziczenia ma miejsce za życia spadkodawcy, gdyż dla ważności zrzeczenia się wymagane jest zawarcie odpowiedniej umowy. Umowa ta zawierana jest w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Ponadto zrzeczenie się skutkuje nieotrzymaniem spadku zarówno przez osobę, która zrezygnowała z niego, jak i przez jego dzieci, wnuki – chyba, że w umowie postanowiono inaczej.

Podsumowanie w formie tabeli:

Odrzucenie spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie następuje po śmierci spadkodawcy.

Zrzeczenie następuje za życia spadkodawcy.

Składa się oświadczenie woli przed sądem lub notariuszem.

Zrzeczenie zawierane jest w postaci umowy – aktu notarialnego.

Termin na podjęcie decyzji: 6 miesięcy

Brak określonego czasu na podjęcie decyzji.

Oświadczenie nie może zostać odwołane.

Umowa może zostać uchylona za zgodą obu stron, również w formie aktu notarialnego.

   

Skutek zawarcia umowy zrzeczenia się dziedziczenia

Osoba, która zawarła wyżej omówioną umowę traktowana jest w świetle prawa tak, jakby zmarła przed osobą pozostawiającą spadek. Sytuacja ta dotyczy jedynie dziedziczenia ustawowego. Dlatego też jeśli spadkodawca uwzględni w testamencie osobę, z którą zawarł wcześniej umowę o zrzeczenie, to ma ona prawo do spadku jako spadkobierca testamentowy.