Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Alienacja rodzicielska, czyli separacja dziecka od rodzica

Alienacja rodzicielska, czyli separacja dziecka od rodzica

Rozwód zarówno dla rodziców, jak i dziecka jest bardzo stresową sytuacją, mogącą sprawić, iż dziecko straci poczucie bezpieczeństwa i będzie się obwiniało za rozpad małżeństwa rodziców. Niestety, niektórzy rodzice wykorzystują dziecko podczas rozwodu jak narzędzie, by wygrać sprawę. Równie często zdarzają się sytuacje, w których to jedno z rodziców manipuluje (świadomie lub nie) potomkiem i nastawia go negatywnie przeciwko drugiemu rodzicowi. Okoliczności takie nazwane są alienacją rodzicielską.

Alienacja rodzicielska, co to takiego?

Alienacja rodzicielska definiowana jest jako świadoma chęć ograniczenia lub zniszczenia więzi dziecka z drugim rodzicem. Sytuacja ta ma najczęściej miejsce po rozwodzie, kiedy rodzicie nie są w stanie porozumieć się odnośnie kontaktów z dzieckiem czy sprawowania opieki nad nim.

Alienacja może przyjmować różne formy – od fizycznego odizolowania do psychicznej manipulacji dzieckiem. Rodzic dopuszczający się przemocy emocjonalnej na dziecku najczęściej przedstawia drugiego rodzica w niekorzystnym świetle – krytykuje go, ośmiesza, wmawia dziecku, że ojciec/matka go nie kocha lub wzbudza poczucie winy w dziecku (szantaż emocjonalny).

Warto też wspomnieć, że działania te są stosowane nie tylko przez rodziców, ale i dziadków, wujków, ciocie, znajomych.

 Jak alienacja rodzicielska wpływa na dziecko?

Alienacja uważana jest za formę przemocy wobec dziecka – nie bez powodu, ponieważ wywołuje w małoletnim bardzo negatywne odczucia, które w późniejszym czasie przeradzają się w poważne problemy psychiczne, emocjonalne czy zdrowotne. Dziecko:

 • odczuwa lęk,
 • ma poczucie odrzucenia,
 • bóle głowy,
 • może wykazywać zachowania agresywne,
 • ma słabe wyniki w nauce,
 • nie potrafi okazywać smutku i innych emocji,
 • traci poczucie wartości.

W dorosłym życiu osoba taka ma problem z nawiązaniem bliskich kontaktów z innymi ludźmi, a nawet pojawiają się trudności w stworzeniu intymnego związku. Ponadto osoby dotknięte alienacją mogą cierpieć na różne zaburzenia psychiczne, takie jak:

 • depresję, nerwicę,
 • stany lekowe,
 • wpadają w nałogi i fobie,
 • problemy z okazaniem zaufania,
 • pojawiają się problemy w sferze seksualnej.

Jak radzić sobie z alienacją?

W polskim prawie alienacja rodzicielska nie została oficjalnie uregulowana, dlatego dochodzenie roszczeń przeciwko rodzicowi jest ciężkie.

Rodzic przeciwko, któremu dopuszczono się ograniczenia kontaktów z dzieckiem powinien prawnie uregulować kwestię kontaktów z dzieckiem. Może wkroczyć na drogę sądową (która jest dłuższa i kosztowniejsza), bądź zgłosić się do mediatora rodzinnego, w celu porozumienia się z małżonkiem.

Alienacja rodzicielska bez wątpienia jest przemocą wobec dziecka. Rodzice podczas separacji lub rozwodu powinni chronić swojego potomka i unikać obciążania go swoimi sprawami, gdyż ma to bardzo negatywny wpływ na jego rozwój.