Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rodzaje sporów w biznesie

Rodzaje sporów w biznesie

Spory są naturalną częścią naszego życia. Różne punkty widzenia bardzo często są powodem do powstawania konfliktów. Jednak nie tylko to może być przyczyną sporu w biznesie. Inne powody, które mogą doprowadzić do poważnego konfliktu pomiędzy wspólnikami, pracodawcą i pracownikiem lub firmą i klientem prezentujemy poniżej. Wyrażając minimum dobrej woli, zawsze jest szansa ich pokojowego rozwiązania, bez oddawania sprawy do sądu. Jest to rozwiązanie niewątpliwie szybsze i bezpieczniejsze, pozwalające również zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Spory pomiędzy wspólnikami na tle udziałów

Liczba oraz wartość udziałów w spółce, jest jedną z najczęstszych przyczyn konfliktu między wspólnikami. Kiedy strony nie zgadzają się z kontrargumentami i nie potrafią polubownie wycenić swoich udziałów – np. w celu ich odsprzedaży, może to grozić naprawdę poważnym konfliktem. Poszkodowanymi mogą zostać wszyscy uczestnicy tego sporu, jak również pracownicy firmy i jej klienci. Trzeba bowiem liczyć się nawet z ryzykiem likwidacji przedsiębiorstwa lub wprowadzeniem zarządu komisarycznego.

Spór między pracodawcą a pracownikiem

Spory w biznesie mogą również dotyczyć pracowników. Powodem ich powstawania może być niesprawiedliwe traktowanie jednej ze stron, niewywiązywanie się z warunków zawartej umowy lub wiele innych działań, mających np. na celu sparaliżowanie pracy firmy, kradzież know how lub sabotowanie ważnych projektów. Tego rodzaju spory są bardzo delikatne i należy je rozwiązywać w ciszy i spokoju, choć w wielu przypadkach kuszące może być skierowanie sprawy do sądu, z nadzieją na uczciwie wymierzoną karę. Trzeba jednak w tym przypadku zawsze brać pod uwagę kompletny rachunek zysków i strat i liczyć się np. z osłabieniem wizerunku firmy, który może być wielokrotnie przytaczany podczas sprawy sądowej.

Spór między firmą a klientami

Również na linii firma – klient bardzo często dochodzi do iskrzenia. Niezadowolenie z jakości wykonanej usługi, dostarczonego produktu lub samej obsługi. Każdy powód jest dobry, aby wytoczyć przeciwko firmie ciężkie działa? W wielu przypadkach tak właśnie może być. Jedna z przyczyn do powstawania konfliktów, to np. chęć uzyskania wysokiego rabatu. Strona konfliktu może liczyć na to, że firma chcąc uniknąć niepotrzebnego rozgłosu zgodzi się na niewspółmiernie wysokie żądania odszkodowawcze. Co w przypadku, jeśli nie jest to rozwiązanie do zaakceptowania, a jednocześnie firma chce uniknąć oddania sprawy do sądu? Pozostają wówczas mediacje.

Mediacje w biznesie – łagodzenie sporów i konfliktów

Udział w mediacjach biorą tak naprawdę trzy osoby: pierwsza strona konfliktu, druga strona konfliktu oraz mediator. Kto może być mediatorem? Mogą go wspólnie wyłonić obie strony konfliktu, może również być wyznaczony przez sąd, jeśli sprawa już trafiła przed jego oblicze. Sądy bardzo często zarządzają mediacje w przypadku sporów biznesowych, wiedząc że jest to najlepsza droga do ich rozwiązania. Zarówno pod względem wizerunkowym, jak i związanym z wszelkiego rodzaju kosztami.