Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Korzyści z mediacji rodzinnych

Korzyści z mediacji rodzinnych

Słysząc o możliwości skorzystania z mediacji w sprawie o rozwód, separację, opieki nad dzieckiem czy rozwiązania innego konfliktu rodzinnego zastanawiasz się zapewne jakie są korzyści z uczestnictwa w takiej mediacji. Bo co może być szybsze i skuteczniejsze od rozwiązania problemu przez sąd?

Mediacje mogą pozytywnie wpłynąć na decyzję wymiaru sprawiedliwości – Sądu, ale można także  wymienić dodatkowe korzyści z uczestnictwa w mediacji:

  1. Oszczędność czasu - mediacja jest znacznie krótsza niż postępowanie sądowe, jej przebieg jest uzależniony od stron, a nie od przepełnionego terminarza sądowego.
  2. Korzyści finansowe koszty mediacji są nieduże i łatwe do obliczenia, w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych.
  3. Strony świadomie wypracowują treść ugody co przynosi korzyści obu stronom.
  4. Mediacja pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie , co jest szczególnie istotne w relacjach rodzinnych czy stosunkach sąsiedzkich.
  5. Uczestnictwo w mediacji pomaga wypracować szybkie i ostateczne rozwiązania a strony bardziej stosują się do takich ustaleń ponieważ same je ustaliły.
  6. Mediacja w swojej formie koncentruje się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron i tym samym prowadzi do wygranej dla obu stron.
  7. Mediacja pozwala stronom zachować kontrolę nad całym procesem - treść ugody i każda decyzja w niej zawarta nie zostanie podjęta bez zgody stron.
  8. Dzięki mediacji można uniknąć stresu związanego z długotrwałym procesem sądowym.
  9. Rozmowy prowadzone z mediatorem są całkowicie poufne, tajność chroniona jest prawnie, co ma znaczenie dla wrażliwych spraw osobistych, a stanowi całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne.
  10. Ugoda zawarta w trakcie mediacji zostaje przekazana do zatwierdzenia przez sąd, a ten zatwierdza ją na posiedzeniu niejawnym. Ugoda zawarta przed mediatorem otrzymuje taką samą moc prawną jak ugoda zawarta przed sądem.

Korzystając z mediacji strony niczego nie ryzykują, mogą w każdej chwili wycofać się z uczestnictwa z mediacji, bez żadnych konsekwencji. Jednak wypracowanie porozumienia, które zadowoli każdą ze stron jest najważniejsza zaletą mediacji