Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rozwój mediacji online w czasie epidemii

Rozwój mediacji online w czasie epidemii

W czasie panującej epidemii koronawirusa spotkaliśmy się z ogromnym zastojem gospodarki krajowej i zagranicznej. Z problemem spotkał się każdy z nas – zamknięcie wielu miejsc pracy, zamknięcie placówek oświatowych, utrudniony dostęp do korzystania z usług urzędów, utrudnione zakupy, utrudnione korzystanie z restauracji, komunikacji lokalnej. Problem mają również osoby, które są stronami sporów sądowych - zaplanowane rozprawy sądowe, zostały ograniczone do spraw pilnych, a pozostałe zostały przeniesione na późniejszy termin.

Mediacja a wpływ na przebieg spraw sądowych w czasie epidemii

Tradycyjna mediacja odbywa się przy udziale stron w określonym miejscu. W sytuacji kiedy stan epidemii się pogłębia i tutaj powstaje ryzyko i niechęć do skorzystania z tej formy rozwiązania konfliktu. Doskonałym rozwiązaniem w tym czasie jest skorzystanie z możliwości uczestnictwa w mediacji online. Nie musimy biernie czekać, aż wszystko wróci do normy, tylko możemy podjąć konkretne działania w celu rozwiązania sporu.

Mediacja zaczyna być coraz bardziej doceniana również wśród adwokatów. Świadczy o tym fakt, że trwają pracę nad projektem zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej, gdzie ma zostać wprowadzony obowiązek informowania klientów o możliwości skorzystania z innych form rozstrzygania sporu, w tym również o mediacji. 

Na czym polega mediacja online

Mediacja online to spotkanie z mediatorem przy wykorzystaniu popularnych programów lub komunikatorów internetowych, które pozwalają przeprowadzać konferencje online. Jest to najpopularniejsza forma, ponieważ jest najbardziej zbliżona do tradycyjnych spotkań z mediatorem. W czasie takiej konferencji mediator może obserwować strony, zwracać uwagę na ich mimikę i gestykulację, a to ma ogromne znaczenie przy tego typu spotkaniach.

Innym sposobem przeprowadzenia mediacji online jest korzystanie z poczty elektronicznej. Wówczas propozycje, uwagi i spostrzeżenia przesyłane są do mediatora jako wiadomość e- mailowa, a ten jako pośrednik interpretuje i w stosowny sposób komentuje otrzymane przemyślenia.

Mediacje online można również przeprowadzać poprzez kontakt telefoniczny, głównie z osobami, które nie mogą korzystać w powyższych form komunikacji. Mowa tutaj o osobach starszych, osobach które nie posiadają dostępu do Internetu. W tej formie mediator może w znaczący sposób załagodzić powstały spór, oczywiście zachowując podstawowe zasady swojej pracy czyli bezstronność czy obiektywizm.

Zalety korzystania z mediacji online

Wykorzystanie takiego sposobu rozwiązania konfliktu, nie czekając na pełne odblokowanie działania sądów, niesie za sobą sporo korzyści. Spośród najważniejszych możemy wybrać np.:

  • oszczędność czasu,
  • oszczędność pieniędzy,
  • brak konieczności stawiennictwa w ustalonym miejscu,
  • poufność mediacji,
  • zachowanie korzystnego wizerunku.

Oczywiście, aby cały proces mediacji odbył się prawidłowo, musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami. Ugoda zawarta przed mediatorem w następnej kolejności jest zatwierdzana przez sąd na posiedzeniu niejawnym i dopiero wtedy ma taką samą moc prawną jak ugoda zawarta przed sądem.

Nie czekaj w niepewności kiedy Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd, sprawdź czy Ty też możesz skorzystać z tego sposobu rozwiązania sporu. Nie czekaj – MEDIUJ ONLINE.

Polecamy również artykuł o tym jak skutecznie przygotować się do e-mediacji.