Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mediator mediatorowi nierówny

Mediator mediatorowi nierówny

Nie każdy mediator jest stałym mediatorem. Jeżeli mediator złoży stosowny wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego [wraz z dokumentami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów], podlega sprawdzeniu – weryfikacji przez Prezesa SO [Sądu Okręgowego], który sprawdza, czy dany mediator posiada stosowne wykształcenie, wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji.

Po pozytywnym przejściu weryfikacji może zostać wpisany na Listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego otrzymując tym samym rekomendację zawodową [Lista prowadzona na podstawie art. 157 d § 1 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ]

Sąd Okręgowy prowadzi również listę mediatorów, członków Ośrodków i Stowarzyszeń, którzy nie przeszli wyżej wskazanej weryfikacji i nie są mediatorami stałymi [Lista mediatorów zgodnie z art. 183 par.3 k.p.c.] .

Są również mediatorzy, którzy po ukończonych studiach lub szkoleniach prowadzą tylko mediacje prywatne [nie zlecane przez sądy] i nie są mediatorami sądowymi, nie widnieją na listach SO.

Uwaga: z naszym Centrum Mediacji Sądowych współpracują tylko stali mediatorzy sądowi.

Na stronach internetowych każdego Sądu Okręgowego możesz sprawdzić aktualną listę stałych mediatorów współpracujących z tym SO oraz ze wszystkimi podległymi mu sądami rejonowymi:

SO Katowice https://www.katowice.so.gov.pl/lista-stalych-mediatorow-prowadzona-na-podstawie-art-157-d-1,new,m1,311.html,78

SO Kraków https://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-544-4854

SO Gliwice https://www.gliwice.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=m2,178&kword=lista%20mediator%C3%B3w

SO Częstochowa https://www.czestochowa.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=m1,109&kword=lista%20sta%C5%82ych%20mediator%C3%B3w

SO Tarnów https://www.tarnow.so.gov.pl/lista-stalych-mediatorow-prezesa-sadu-okregowego-w-tarnowie,m,mg,254,s,0#articles