Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przemoc w rodzinie

Kategorie: Aktualności,

Zgodnie z przełomową dla naszych regulacji prawnych uchwałą Izby Karnej Sądu Najwyższego z marca 2021 roku "przestępstwo z użyciem przemocy" dotyczy wszystkich przestępstw popełnionych z użyciem przemocy i obejmuje nie tylko przemoc fizyczną, ale również psychiczną.

W powołaniu na tę uchwałę, na podstawie Kodeksu karnego art. 41a sąd ma możliwość wydać decyzję o "zakazie przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również nakazie okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie (...) skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej", teraz również przemocy psychicznej.

Zanim jednak tego rodzaju sprawę złożymy do sądu, warto skontaktować się z mediatorem. Na postawie wywiadu z osobą pokrzywdzoną mediator oceni, czy mediacje są możliwe i czy w danej sprawie jest możliwe osiągniecie porozumienia stron.
Indywidualna ocena sytuacji jest niezmiernie ważna, gdyż osoba uzależniona, która nie wyrazi jednocześnie chęci poddania się leczeniu lub terapii, nie będzie zdolna przestrzegać ustalonych w mediacji rozwiązań. W sytuacji gdy mediacje mają dotyczyć przemocy domowej, istnieje ryzyko, że po powrocie z rozmów mediacyjnych do wspólnego domu nastąpi eskalacja przemocy przez osobę, która ją stosuje . Zatem tu również potrzebne są ustalenia odnośnie poddania się terapii, które muszą zostać poruszone w mediacji.