Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Mediacje zamiast sprawy sądowej.

Kategorie: Aktualności,

Alternatywą dla postępowania sadowego są różnego rodzaju sposoby polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności mediacje. W procesie mediacji uczestniczą strony konfliktu wspierane przez bezstronnego mediatora, który pomaga im wypracować porozumienie.

Z polubownych metod rozwiązywania sporów mediacja jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorców.
Możliwość dużo szybszego odzyskania pieniędzy za wydane towary lub usługi, sprawne zniwelowanie przeszkód stojących na drodze do wykonywania umów handlowych, dużo niższe koszty odzyskania zapłaty oraz dyskrecja tych działań to najważniejsze czynniki, które sprawiają, że mediacje w sprawach gospodarczych stają się coraz popularniejsze.

Mediacje dają dłużnikowi możliwość porozumienia się z wierzycielem między innymi w kwestii rozłożenia płatności na dogodne raty czy też odstąpienia od odsetek. Korzyścią dla wierzycieli jest możliwość zawarcia ugody z dłużnikiem, co następuje zdecydowanie szybciej niż podczas sprawy sądowej. Ponadto wierzyciel ma prawo zwrócić się do mediatora o złożenie ugody do zatwierdzenia przez sąd, za co nie jest pobierana żadna opłata. W tej sytuacji sąd zatwierdza ugodę i może nadać klauzulę wykonalności. Ugoda ta staje się tytułem egzekucyjnym i w razie gdyby dłużnik nie realizował płatności można od razu oddać sprawę do komornika.

Każdy przedsiębiorca wie, że otrzymywanie zapłaty za świadczone usługi lub oferowane produkty może decydować o rentowności jego firmy, a niejednokrotnie o jej przetrwaniu na rynku. Krótki czas trwania mediacji w porównaniu do postępowania sądowego jest bardzo doceniany przez przedsiębiorców. Dużym atutem jest ponadto poufność prowadzonych mediacji. Spory sądowe w sprawach gospodarczych mogą przyczynić się do przejęcia klienta przez konkurencję oraz negatywnie wpłynąć na postrzeganie firmy. Informacje o problemach z kontrahentami mogą mieć negatywne skutki dla firmy. Poufna mediacja pozwala tego uniknąć. Załatwienie sprawy ugodowo, szybko i dyskretnie, chroni wizerunek kontrahentów, a często nawet umożliwia im dalszą współpracę.