Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nieodpłatna pomoc prawna

Kategorie: Aktualności,

W Polsce dostępna jest instytucja nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy, również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc prawna jest organizowana przez starostwa powiatowe. Od 2019r istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji. Z czym udać się po nieodpłatną pomoc prawnika, doradcy, mediatora? 

Jeśli jesteś w trudnej życiowej sytuacji, np.

  • potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”,
  • masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja,
  • masz problemy pracownicze,
  • masz problemy z egzekucją alimentów,
  • odziedziczyłeś długi,
  • nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc,
  • bądź masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego.

Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju. Nie obowiązuje rejonizacja.

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja są udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj.

  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem poczty e-mail
  • oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych.

W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja. Numery telefonów do punktów dostępne są na stronie https://np.ms.gov.pl/zapisy