Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Podział majątku po śmierci współmałżonka gdy związek był bez dzieci!

Podział majątku po śmierci współmałżonka gdy związek był bez dzieci!

Często wydaje nam się oczywiste, że dorobek naszego wspólnego życia np. dom należeć będzie po śmierci małżonka do nas i będziemy nim swobodnie dysponować. Jednak czasami  w życiu zdarza się tak, że w wieku np. 60 lat zostajemy bez małżonka i na dodatek w obliczu podziału majątku z jego rodziną.

Z podwórka mediatora

Małżeństwo bezdzietne, małżonek nie pozostawił po sobie testamentu, jego rodzice już nie żyją, ale żyje jego siostra. Po śmierci małżonka połowa majątku, w tym przypadku połowa domu (wynikająca z ustawowej wspólności majątkowej) jest masą spadkową, która podlega dziedziczeniu. W świetle przepisów prawa (Art931 do 940k.c.) żyjącej siostrze należy się spadek po śmierci brata.

Przepisy Art. 931 do 940 k.c. określają dziedziczenie ustawowe w 6 grupach. Dziedziczenie przez kolejną z grup może odbyć się dopiero w przypadku braku osób należących do poprzedniej:

  1. Małżonek i dzieci spadkodawcy ( zstępni spadkodawcy, jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku)
  2. Małżonek i rodzice spadkodawcy ( rodzeństwo spadkodawcy, jeżeli rodzic nie dożył otwarcia spadku; zstępni rodzeństwa, jeżeli rodzeństwo nie dożyło otwarcia spadku)
  3. Dziadkowie spadkodawcy ( zstępni dziadka, jeżeli dziadek nie dożył otwarcia spadku)
  4. Pasierbowie spadkodawcy (czyli dzieci ich małżonków)
  5. Gmina ostatniego zamieszkania spadkodawcy
  6. Skarb Państwa, jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą.

 

W jakiej sytuacji znalazła się żona ?

Niestety nie udało się jej uzyskać kredytu, aby spłacić szwagierkę, ze względu na wiek i brak odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Dom nie może być zabezpieczeniem ani nie można  go sprzedać, ponieważ należy również do siostry męża, żona nie ma prawa  aby swobodnie nim dysponować. Zaproponowana kwota z odłożonych oszczędności nie satysfakcjonuje szwagierki i dochodzi do sprawy sądowej.

Po rozpoczęciu sprawy sądowej sędzia kieruje sprawę do mediacji. Strony po kilku posiedzeniach mediacyjnych osiągają porozumienie i zostaje podpisane porozumienie będące projektem ugody.

 

Ważne zarówno dla stron jak i mediatora:  

Należy pamiętać, że pozasądowe przeniesienie własności nieruchomości dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. (art. 158 k.c.). Dopiero z aktem notarialnym możemy przekazać dokumenty do sądu wnioskując o ich zatwierdzenie i umorzenie postępowania sądowego. Drugim rozwiązaniem jest spisanie porozumienia zawierającego uzgodnienia stron oraz zapis, że strony zobowiązują się do zgodnego potwierdzenia wspólnych uzgodnień przed sądem podczas rozprawy.

W naszym przypadku mediacyjnym, sprawa zakończyła się pomyślnie. Wiele jest takich spraw w których małżonek lub małżonka osoby zmarłej zmaga się z dużym kłopotem po wizycie u notariusza i  stwierdzeniu nabycia spadku.

Przez kilka lat osoba taka posiada w domu czy mieszkaniu własnościowym nowych lokatorów, czy chociażby współwłaścicieli , którzy wizytują administrację sprawdzając terminowość opłat czynszu, niekoniecznie przejmując się partycypacją w kosztach. Nawet współwłasność pojazdu, okazuje się kłopotliwa, gdy pojawia się współwłaściciel, który egzekwuje swoje prawo do użytkowania. Sprawy sądowe trwają długo, pojazd traci na wartości, a koszty przeglądu, ubezpieczenia, napraw trzeba ponosić.

Jeżeli małżonek pozostawiłby testament, w którym wskazałby żonę jako spadkobiercę, to tym samym  pozostawiłby dom do jej wyłącznej dyspozycji. Oczywiście przepisy prawa chronią najbliższą rodzinę tzw. spadkobierców ustawowych, ale przysługuje im wtedy prawo ubiegania się o zachowek. (Art. 991 k.c.) od osoby, która przyjęła spadek na mocy testamentu. Stwarza to jednak mniej kłopotów, bo roszczenie o zachowek ma zawsze formę pieniężną, więc swobodnie można dysponować mieniem w trakcie toczącego się postępowania.

 

Rozporządzajmy więc swoim majątkiem zgodnie z własną wolą, znajdźmy czas na wizytę u notariusza i zachęcajmy do tego innych.

Możemy przekazać notariuszowi dyspozycję bezpłatnego umieszczenia informacji o naszym testamencie do NORT czyli Notarialnego Rejestru Testamentów, który prowadzą notariusze. Do NORT trafia informacja, że dana osoba sporządziła testament i w której konkretnie kancelarii notarialnej.  Dane z rejestru możemy sprawdzić u dowolnego notariusza.