Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Tryby postępowania w sądach powszechnych

Kategorie: Aktualności,

Rozprawa przed sądem jest instytucja znaną każdemu. Postępowania w sprawach konsumenckich można podzielić na:

  • rozpoznawcze – w ramach tego postępowania, dana sprawa jest rozpoznawana i następnie rozstrzygana,
  • zabezpieczające – postępowanie zabezpieczające realizację orzeczenia,
  • egzekucyjne – przymusowe wykonanie (realizacja) praw i obowiązków,
  • międzynarodowe – postępowanie regulujące międzynarodowe postępowanie cywilne.

Natomiast tryby postępowania rozpoznawczego to: procesowe i nieprocesowe.

1) Procesowe - według przepisów zasadą jest prowadzenie postępowania w trybie procesowym, wyjątki wyznacza ustawa; Wyróżnia się:

a) postępowanie zwykłe – dotyczy ogółu spraw cywilnych,

b) postępowanie odrębne – przypadki, kiedy prowadzone jest postępowanie odrębne określone są w przepisach i będą to np.:

  • art. 478 – 479 KPC – postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania,
  • art. 4791-78 KPC – postępowanie w sprawach gospodarczych,
  • art. 480 – 505 KPC – postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • art. 5051-14 KPC – postępowanie uproszczone,
  • art. 50515 - 27 – postępowania europejskie: nakazowe, w sprawie drobnych roszczeń,
  • art. 50528 - 37 – elektroniczne postępowanie upominawcze.

2) Nieprocesowe – w postępowaniu nieprocesowym będą rozpoznawane sprawy wymienione w KPC, ale także w innych ustawach. Są to, np. sprawy związane z rejestracją przedsiębiorców. Różnice wynikają z faktu, że w postępowaniu nieprocesowym sąd wszczyna postępowanie na wniosek (w procesowym jest to pozew), funkcjonują w nim uczestnicy postępowania (a nie strony), rozprawa odbywa się tylko w wypadkach wskazanych w ustawie, a postępowanie kończy się wydaniem postanowienia (a nie wyroku).